GlotPress

Translation of Davinci: norwegian

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Unless explicitly permitted by our company in advance, all materials, including images, text, illustrations, designs, icons, photographs, programs, music clips or downloads, video clips and written and other materials that are part of this Site (collectively, the “Contents”) are intended solely for personal, non-commercial use. You may not make any commercial use of any of the information provided on the Site or make any use of the Site for the benefit of another business. We reserve the right to refuse service, terminate accounts, and/or cancel orders in its discretion, including, without limitation, if we believe that customer conduct violates applicable laws or is harmful to our interests. You may not reproduce, distribute, display, sell, lease, transmit, create derivative works from, translate, modify, reverse-engineer, disassemble, decompile, or otherwise exploit this Site or any portion of it unless expressly permitted by our company in writing. Med mindre annet er uttrykkelig tillatt av vårt firma i forkant, vil alle materialer, inkludert bilder, tekst, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier, programmer, musikklipp eller nedlastinger, videoklipp og skriftlige og andre materialer som er en del av dette nettstedet (samlet " Innhold ") er ment utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du må ikke gjøre noen kommersiell bruk av noe av informasjonen som er gitt på Nettstedet, eller gjøre bruk av Nettstedet til fordel for en annen virksomhet. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenesten, avslutte kontoer og / eller avbestille bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, hvis vi mener at kundeadferd er i strid med gjeldende lover eller er skadelig for våre interesser. Du må ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, leie, overføre, opprette avledede verk fra, oversette, modifisere, reversere, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller deler av det, med mindre det er skriftlig tillatt av vårt selskap skriftlig . Details

Unless explicitly permitted by our company in advance, all materials, including images, text, illustrations, designs, icons, photographs, programs, music clips or downloads, video clips and written and other materials that are part of this Site (collectively, the “Contents”) are intended solely for personal, non-commercial use. You may not make any commercial use of any of the information provided on the Site or make any use of the Site for the benefit of another business. We reserve the right to refuse service, terminate accounts, and/or cancel orders in its discretion, including, without limitation, if we believe that customer conduct violates applicable laws or is harmful to our interests. You may not reproduce, distribute, display, sell, lease, transmit, create derivative works from, translate, modify, reverse-engineer, disassemble, decompile, or otherwise exploit this Site or any portion of it unless expressly permitted by our company in writing.

Med mindre annet er uttrykkelig tillatt av vårt firma i forkant, vil alle materialer, inkludert bilder, tekst, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier, programmer, musikklipp eller nedlastinger, videoklipp og skriftlige og andre materialer som er en del av dette nettstedet (samlet " Innhold ") er ment utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du må ikke gjøre noen kommersiell bruk av noe av informasjonen som er gitt på Nettstedet, eller gjøre bruk av Nettstedet til fordel for en annen virksomhet. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenesten, avslutte kontoer og / eller avbestille bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, hvis vi mener at kundeadferd er i strid med gjeldende lover eller er skadelig for våre interesser. Du må ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, leie, overføre, opprette avledede verk fra, oversette, modifisere, reversere, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller deler av det, med mindre det er skriftlig tillatt av vårt selskap skriftlig .

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:02:08 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
  • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as