GlotPress

Translation of Davinci: norwegian

1 45 46 47 48
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
PayPal can be used to purchase items by Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, and American Express), Debit Card, or E-check (i.e. using your regular Bank Account). PayPal kan brukes til å kjøpe varer med kredittkort (Visa, MasterCard, Discover og American Express), debetkort eller e-sjekke (dvs. bruk av din vanlige bankkonto). Details

PayPal can be used to purchase items by Credit Card (Visa, MasterCard, Discover, and American Express), Debit Card, or E-check (i.e. using your regular Bank Account).

PayPal kan brukes til å kjøpe varer med kredittkort (Visa, MasterCard, Discover og American Express), debetkort eller e-sjekke (dvs. bruk av din vanlige bankkonto).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:10:49 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/payment-methods.php:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
After viewing your items on your shopping cart page, you can click and check out with PayPal. Then you will leave our site and enter PayPal’s website. Etter å ha satt varene dine på handlekurven din, kan du klikke og sjekke ut med PayPal. Da vil du forlate nettstedet vårt og angi PayPals nettsted. Details

After viewing your items on your shopping cart page, you can click and check out with PayPal. Then you will leave our site and enter PayPal’s website.

Etter å ha satt varene dine på handlekurven din, kan du klikke og sjekke ut med PayPal. Da vil du forlate nettstedet vårt og angi PayPals nettsted.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-11 04:27:18 GMT
Translated by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/payment-methods.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can sign in to your PayPal account, or you can create a new one if you haven’t got one. Du kan logge på PayPal-kontoen din, eller du kan opprette en ny hvis du ikke har en. Details

You can sign in to your PayPal account, or you can create a new one if you haven’t got one.

Du kan logge på PayPal-kontoen din, eller du kan opprette en ny hvis du ikke har en.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:09:31 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/payment-methods.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can use the PayPal as you want according to the on-screen instructions. Du kan bruke PayPal som du vil, i henhold til instruksjonene på skjermen. Details

You can use the PayPal as you want according to the on-screen instructions.

Du kan bruke PayPal som du vil, i henhold til instruksjonene på skjermen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:09:19 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/payment-methods.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Usually, PayPal e-check will take 3-5 business days to be confirmed by PayPal. Vanligvis vil PayPal-e-sjekken ta 3-5 virkedager for å bli bekreftet av PayPal. Details

Usually, PayPal e-check will take 3-5 business days to be confirmed by PayPal.

Vanligvis vil PayPal-e-sjekken ta 3-5 virkedager for å bli bekreftet av PayPal.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:09:08 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/payment-methods.php:15
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The reasons why we suggest you use PayPal: Årsakene til at vi foreslår at du bruker PayPal: Details

The reasons why we suggest you use PayPal:

Årsakene til at vi foreslår at du bruker PayPal:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:08:59 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/payment-methods.php:16
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Payment is traceable. By using your PayPal account, you can trace the status of your payment. Betaling kan spores. Ved å bruke PayPal-kontoen din, kan du spore statusen for betalingen din. Details

Payment is traceable. By using your PayPal account, you can trace the status of your payment.

Betaling kan spores. Ved å bruke PayPal-kontoen din, kan du spore statusen for betalingen din.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:06:55 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/payment-methods.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
When you make payment for your order, you don’t need to use your credit card online (you can transfer directly from your bank account). When you use your credit card through PayPal, nobody will see your credit card number, which will minimize the risk of unauthorized use. Når du betaler for bestillingen din, trenger du ikke å bruke kredittkortet ditt online (du kan overføre direkte fra bankkontoen din). Når du bruker kredittkortet ditt via PayPal, vil ingen se kredittkortnummeret ditt, noe som vil redusere risikoen for uautorisert bruk. Details

When you make payment for your order, you don’t need to use your credit card online (you can transfer directly from your bank account). When you use your credit card through PayPal, nobody will see your credit card number, which will minimize the risk of unauthorized use.

Når du betaler for bestillingen din, trenger du ikke å bruke kredittkortet ditt online (du kan overføre direkte fra bankkontoen din). Når du bruker kredittkortet ditt via PayPal, vil ingen se kredittkortnummeret ditt, noe som vil redusere risikoen for uautorisert bruk.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:06:40 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/payment-methods.php:18
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your order did not arrive due to factors within your control (i.e. providing the wrong shipping address) Din bestilling kom ikke på grunn av faktorer innenfor din kontroll (dvs. gir feil leveringsadresse) Details

Your order did not arrive due to factors within your control (i.e. providing the wrong shipping address)

Din bestilling kom ikke på grunn av faktorer innenfor din kontroll (dvs. gir feil leveringsadresse)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:06:07 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • adstm/customization/defaults_template/tm_single_shipping_payment_content.php:79
 • libs/customization/template/tm_single_shipping_payment_content.php:77
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your order did not arrive due to exceptional circumstances outside the control of Din bestilling kom ikke på grunn av eksepsjonelle omstendigheter utenfor kontrollen av Details

Your order did not arrive due to exceptional circumstances outside the control of

Din bestilling kom ikke på grunn av eksepsjonelle omstendigheter utenfor kontrollen av

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:05:50 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • adstm/customization/defaults_template/tm_single_shipping_payment_content.php:80
 • libs/customization/template/tm_single_shipping_payment_content.php:78
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
(i.e. not cleared by customs, delayed by a natural disaster). (dvs. ikke klarert av toll, forsinket av en naturkatastrofe). Details

(i.e. not cleared by customs, delayed by a natural disaster).

(dvs. ikke klarert av toll, forsinket av en naturkatastrofe).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-11 04:27:21 GMT
Translated by:
axeleus
References:
 • adstm/customization/defaults_template/tm_single_shipping_payment_content.php:80
 • libs/customization/template/tm_single_shipping_payment_content.php:78
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Other exceptional circumstances outside the control of Andre eksepsjonelle omstendigheter utenfor kontrollen av Details

Other exceptional circumstances outside the control of

Andre eksepsjonelle omstendigheter utenfor kontrollen av

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:05:17 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • adstm/customization/defaults_template/tm_single_shipping_payment_content.php:81
 • libs/customization/template/tm_single_shipping_payment_content.php:79
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can submit refund requests within 15 days after the guaranteed period for delivery (45 days) has expired. You can do it by sending a message on Du kan sende refusjonsforespørsler innen 15 dager etter at garantiperioden for levering (45 dager) er utløpt. Du kan gjøre det ved å sende en melding på Details

You can submit refund requests within 15 days after the guaranteed period for delivery (45 days) has expired. You can do it by sending a message on

Du kan sende refusjonsforespørsler innen 15 dager etter at garantiperioden for levering (45 dager) er utløpt. Du kan gjøre det ved å sende en melding på

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:04:59 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • adstm/customization/defaults_template/tm_single_shipping_payment_content.php:83
 • libs/customization/template/tm_single_shipping_payment_content.php:81
 • libs/pages_default/refund-policy.php:23
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We provide services to you subject to the notices, terms, and conditions set forth in this agreement. Besides, you will obey the rules, guidelines, policies, terms, and conditions applicable to such services before you use them. We reserve the right to change this site and these terms and conditions at any time. Vi tilbyr tjenester til deg underlagt de merknader, vilkår og betingelser som er angitt i denne avtalen. Dessuten vil du overholde reglene, retningslinjene, retningslinjene, vilkårene og betingelsene som gjelder for slike tjenester før du bruker dem. Vi forbeholder oss retten til å endre dette nettstedet og disse vilkårene når som helst. Details

We provide services to you subject to the notices, terms, and conditions set forth in this agreement. Besides, you will obey the rules, guidelines, policies, terms, and conditions applicable to such services before you use them. We reserve the right to change this site and these terms and conditions at any time.

Vi tilbyr tjenester til deg underlagt de merknader, vilkår og betingelser som er angitt i denne avtalen. Dessuten vil du overholde reglene, retningslinjene, retningslinjene, vilkårene og betingelsene som gjelder for slike tjenester før du bruker dem. Vi forbeholder oss retten til å endre dette nettstedet og disse vilkårene når som helst.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:04:42 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:10
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Before proceeding, please read this agreement because accessing, browsing, or otherwise using the Site indicates your agreement to all the terms and conditions in this agreement. Før du går videre, vennligst les denne avtalen fordi tilgang til, surfing eller på annen måte å bruke nettstedet viser din avtale til alle vilkårene i denne avtalen. Details

Before proceeding, please read this agreement because accessing, browsing, or otherwise using the Site indicates your agreement to all the terms and conditions in this agreement.

Før du går videre, vennligst les denne avtalen fordi tilgang til, surfing eller på annen måte å bruke nettstedet viser din avtale til alle vilkårene i denne avtalen.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:04:26 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:11
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 45 46 47 48
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as