GlotPress

Translation of Davinci: norwegian

1 46 47 48
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
You shall not upload, distribute, or otherwise publish through this Site any Content, information, or other material that (a) includes any bugs, viruses, worms, trap doors, Trojan horses, or other harmful code or properties; (b) is libelous, threatening, defamatory, obscene, indecent, pornographic, discriminatory, or could give rise to any civil or criminal liability under the laws of the U.S. or the laws of any other country that may apply; or (c)violates or infringes upon the copyrights, patents, trademarks, service marks, trade secrets, or other proprietary rights of any person. Du må ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere via dette nettstedet noe innhold, informasjon eller annet materiale som (a) inneholder feil, virus, ormer, felle dører, trojanske hester eller annen skadelig kode eller egenskaper; (b) er injurisk, truende, ærekrenkende, uanstendig, uanstendig, pornografisk, diskriminerende, eller kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til lovene i USA eller lovene i et annet land som kan gjelde; eller (c) krenker eller krenker opphavsretten, patenter, varemerker, tjenestemerker, handelshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter til enhver person. Details

You shall not upload, distribute, or otherwise publish through this Site any Content, information, or other material that (a) includes any bugs, viruses, worms, trap doors, Trojan horses, or other harmful code or properties; (b) is libelous, threatening, defamatory, obscene, indecent, pornographic, discriminatory, or could give rise to any civil or criminal liability under the laws of the U.S. or the laws of any other country that may apply; or (c)violates or infringes upon the copyrights, patents, trademarks, service marks, trade secrets, or other proprietary rights of any person.

Du må ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere via dette nettstedet noe innhold, informasjon eller annet materiale som (a) inneholder feil, virus, ormer, felle dører, trojanske hester eller annen skadelig kode eller egenskaper; (b) er injurisk, truende, ærekrenkende, uanstendig, uanstendig, pornografisk, diskriminerende, eller kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til lovene i USA eller lovene i et annet land som kan gjelde; eller (c) krenker eller krenker opphavsretten, patenter, varemerker, tjenestemerker, handelshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter til enhver person.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:04:10 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:12
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
may give you an account identification and password to enable you to access and use certain portions of this Site. Each time you use a password or identification, you are deemed to be authorized to access and use the Site in a manner consistent with the terms and conditions of this agreement, and kan gi deg en kontoidentifikasjon og et passord for å gjøre det mulig for deg å få tilgang til og bruke bestemte deler av dette nettstedet. Hver gang du bruker et passord eller en identifikasjon, anses du å være autorisert til å få tilgang til og bruke nettstedet på en måte som er i samsvar med vilkårene i denne avtalen, og Details

may give you an account identification and password to enable you to access and use certain portions of this Site. Each time you use a password or identification, you are deemed to be authorized to access and use the Site in a manner consistent with the terms and conditions of this agreement, and

kan gi deg en kontoidentifikasjon og et passord for å gjøre det mulig for deg å få tilgang til og bruke bestemte deler av dette nettstedet. Hver gang du bruker et passord eller en identifikasjon, anses du å være autorisert til å få tilgang til og bruke nettstedet på en måte som er i samsvar med vilkårene i denne avtalen, og

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:03:31 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:13
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
has no obligation to investigate the source of any such access or use of the Site. har ingen forpliktelse til å undersøke kilden til slik tilgang eller bruk av nettstedet. Details

has no obligation to investigate the source of any such access or use of the Site.

har ingen forpliktelse til å undersøke kilden til slik tilgang eller bruk av nettstedet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:03:11 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:14
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
By accepting these Terms of Use through your use of the Site, you certify that you are 18 years of age or older. If you are under 18 years old please use this Site only under the supervision of a parent or legal guardian. Subject to the terms and conditions of this agreement, hereby grants you a limited, revocable, non-transferable, and non-exclusive license to access and use the Site by displaying it on your Internet browser only for the purpose of shopping and not for any commercial use or use on behalf of any third party, except as explicitly permitted by Ved å godta disse bruksbetingelsene ved bruk av nettstedet, bekrefter du at du er 18 år eller eldre. Hvis du er under 18 år, vennligst bruk dette nettstedet under oppsyn av foreldre eller foresatte. Med forbehold om vilkårene i denne avtalen gir du deg en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og bruke nettstedet ved å bare vise det på nettleseren din med det formål å handle og ikke for noen kommersiell bruk eller bruk på vegne av tredjepart, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt av Details

By accepting these Terms of Use through your use of the Site, you certify that you are 18 years of age or older. If you are under 18 years old please use this Site only under the supervision of a parent or legal guardian. Subject to the terms and conditions of this agreement, hereby grants you a limited, revocable, non-transferable, and non-exclusive license to access and use the Site by displaying it on your Internet browser only for the purpose of shopping and not for any commercial use or use on behalf of any third party, except as explicitly permitted by

Ved å godta disse bruksbetingelsene ved bruk av nettstedet, bekrefter du at du er 18 år eller eldre. Hvis du er under 18 år, vennligst bruk dette nettstedet under oppsyn av foreldre eller foresatte. Med forbehold om vilkårene i denne avtalen gir du deg en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til og bruke nettstedet ved å bare vise det på nettleseren din med det formål å handle og ikke for noen kommersiell bruk eller bruk på vegne av tredjepart, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt av

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:02:56 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:16
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
in advance. Any violation of this Agreement shall result in the immediate revocation of the license granted in this paragraph without notice to you. på forhånd. Ethvert brudd på denne avtalen skal resultere i omgående tilbakekalling av lisensen gitt i dette avsnittet uten varsel til deg. Details

in advance. Any violation of this Agreement shall result in the immediate revocation of the license granted in this paragraph without notice to you.

på forhånd. Ethvert brudd på denne avtalen skal resultere i omgående tilbakekalling av lisensen gitt i dette avsnittet uten varsel til deg.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:02:29 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:17
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Unless explicitly permitted by our company in advance, all materials, including images, text, illustrations, designs, icons, photographs, programs, music clips or downloads, video clips and written and other materials that are part of this Site (collectively, the “Contents”) are intended solely for personal, non-commercial use. You may not make any commercial use of any of the information provided on the Site or make any use of the Site for the benefit of another business. We reserve the right to refuse service, terminate accounts, and/or cancel orders in its discretion, including, without limitation, if we believe that customer conduct violates applicable laws or is harmful to our interests. You may not reproduce, distribute, display, sell, lease, transmit, create derivative works from, translate, modify, reverse-engineer, disassemble, decompile, or otherwise exploit this Site or any portion of it unless expressly permitted by our company in writing. Med mindre annet er uttrykkelig tillatt av vårt firma i forkant, vil alle materialer, inkludert bilder, tekst, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier, programmer, musikklipp eller nedlastinger, videoklipp og skriftlige og andre materialer som er en del av dette nettstedet (samlet " Innhold ") er ment utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du må ikke gjøre noen kommersiell bruk av noe av informasjonen som er gitt på Nettstedet, eller gjøre bruk av Nettstedet til fordel for en annen virksomhet. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenesten, avslutte kontoer og / eller avbestille bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, hvis vi mener at kundeadferd er i strid med gjeldende lover eller er skadelig for våre interesser. Du må ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, leie, overføre, opprette avledede verk fra, oversette, modifisere, reversere, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller deler av det, med mindre det er skriftlig tillatt av vårt selskap skriftlig . Details

Unless explicitly permitted by our company in advance, all materials, including images, text, illustrations, designs, icons, photographs, programs, music clips or downloads, video clips and written and other materials that are part of this Site (collectively, the “Contents”) are intended solely for personal, non-commercial use. You may not make any commercial use of any of the information provided on the Site or make any use of the Site for the benefit of another business. We reserve the right to refuse service, terminate accounts, and/or cancel orders in its discretion, including, without limitation, if we believe that customer conduct violates applicable laws or is harmful to our interests. You may not reproduce, distribute, display, sell, lease, transmit, create derivative works from, translate, modify, reverse-engineer, disassemble, decompile, or otherwise exploit this Site or any portion of it unless expressly permitted by our company in writing.

Med mindre annet er uttrykkelig tillatt av vårt firma i forkant, vil alle materialer, inkludert bilder, tekst, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier, programmer, musikklipp eller nedlastinger, videoklipp og skriftlige og andre materialer som er en del av dette nettstedet (samlet " Innhold ") er ment utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du må ikke gjøre noen kommersiell bruk av noe av informasjonen som er gitt på Nettstedet, eller gjøre bruk av Nettstedet til fordel for en annen virksomhet. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenesten, avslutte kontoer og / eller avbestille bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, hvis vi mener at kundeadferd er i strid med gjeldende lover eller er skadelig for våre interesser. Du må ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, leie, overføre, opprette avledede verk fra, oversette, modifisere, reversere, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller deler av det, med mindre det er skriftlig tillatt av vårt selskap skriftlig .

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:02:08 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You will be solely responsible for all access to and use of this site by anyone using the password and identification originally assigned to you whether or not such access to and use of this site is actually authorized by you, including without limitation, all communications and transmissions and all obligations (including without limitation financial obligations) incurred through such access or use. You are solely responsible for protecting the security and confidentiality of the password and identification assigned to you. You shall immediately notify Du er eneansvarlig for all tilgang til og bruk av dette nettstedet av alle som bruker passordet og identifikasjonen som opprinnelig ble tildelt deg, om slik tilgang til og bruk av dette nettstedet faktisk er autorisert av deg, inkludert uten begrensning, all kommunikasjon og overføring og alle forpliktelser (inkludert uten begrensning økonomiske forpliktelser) påløpt gjennom slik tilgang eller bruk. Du er eneansvarlig for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og identifikasjonen som er tildelt deg. Du skal straks varsle Details

You will be solely responsible for all access to and use of this site by anyone using the password and identification originally assigned to you whether or not such access to and use of this site is actually authorized by you, including without limitation, all communications and transmissions and all obligations (including without limitation financial obligations) incurred through such access or use. You are solely responsible for protecting the security and confidentiality of the password and identification assigned to you. You shall immediately notify

Du er eneansvarlig for all tilgang til og bruk av dette nettstedet av alle som bruker passordet og identifikasjonen som opprinnelig ble tildelt deg, om slik tilgang til og bruk av dette nettstedet faktisk er autorisert av deg, inkludert uten begrensning, all kommunikasjon og overføring og alle forpliktelser (inkludert uten begrensning økonomiske forpliktelser) påløpt gjennom slik tilgang eller bruk. Du er eneansvarlig for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og identifikasjonen som er tildelt deg. Du skal straks varsle

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-11 04:27:24 GMT
Translated by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
of any unauthorized use of your password or identification or any other breach or threatened breach of this Site’s security. av uautorisert bruk av passordet ditt eller identifikasjonen eller andre brudd eller truede brudd på dette områdets sikkerhet. Details

of any unauthorized use of your password or identification or any other breach or threatened breach of this Site’s security.

av uautorisert bruk av passordet ditt eller identifikasjonen eller andre brudd eller truede brudd på dette områdets sikkerhet.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:00:37 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • libs/pages_default/terms-and-conditions.php:21
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Categories Kategorier Details

Categories

Kategorier

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 11:59:44 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • products/cat-menu.php:11
 • tpl/blog/tpl/_bar.php:22
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Most Popular Mest Populære Details

Most Popular

Mest Populære

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 11:59:39 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • products/cat-popular.php:33
 • tpl/blog/tpl/_bar.php:78
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Related Products Relaterte Produkter Details

Related Products

Relaterte Produkter

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 11:59:33 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • products/product-related.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
off av Details

off

av

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-01-10 12:00:15 GMT
Translated by:
inzyyt
Approved by:
axeleus
References:
 • products/product.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 46 47 48
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as